Đội ngũ chuyên gia

Hành trình phát triển của inCoach luôn gắn liền với đội ngũ chuyên gia tận tâm, giàu kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. inCoach hiểu rằng, yếu tố con người là nền tảng cốt lõi để dựng xây nên mọi giá trị chân thật đến khách hàng.

Chị Linh Đào

Chuyên gia

khai vấn ICF PCC

Xem thêm

Chị Giang Nguyễn

Chuyên gia

khai vấn ICF PCC

Xem thêm

Chị Linh Nguyễn

Chuyên gia

khai vấn ICF PCC

Xem thêm

Anh Thiện Nguyễn

Chuyên gia

khai vấn ICF ACC

Xem thêm

Chúng tôi tin rằng

Mỗi cá nhân đều là một phiên bản trọn vẹn và tiềm năng sáng tạo sẵn có. Bởi thế, các phương pháp của chúng tôi đều tập trung vào tìm hiểu mong muốn phát triển của mỗi cá nhân, tổ chức; từ đó hỗ trợ cá nhân, tổ chức khám phá tiềm năng, khai thác cơ hội tốt đẹp và mang đến sự chuyển hóa tích cực.

OUR COACH AMBASSADORS

Cung cấp 1 hệ sinh thái các Chuyên gia Khai vấn chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Khai vấn quốc tế - International Coaching Federation (ICF) để đồng hành cùng khách hàng trong việc giúp các doanh nghiệp chăm sóc đời sống cán bộ nhân viên một cách nhân văn và hiệu quả. Chương trình do inCoach tổ chức và bảo trợ chuyên môn.

 • Coach Thiện Nguyễn

  Associate Certified Coach

 • Coach Thiện Nguyễn

  Associate Certified Coach

 • Coach Thiện Nguyễn

  Associate Certified Coach

 • Coach Thiện Nguyễn

  Associate Certified Coach

 • Coach Thiện Nguyễn

  Associate Certified Coach

 • Coach Thiện Nguyễn

  Associate Certified Coach

 • Coach Thiện Nguyễn

  Associate Certified Coach

 • Coach Thiện Nguyễn

  Associate Certified Coach

 • Coach Thiện Nguyễn

  Associate Certified Coach

 • Coach Thiện Nguyễn

  Associate Certified Coach

 • Coach Thiện Nguyễn

  Associate Certified Coach

 • Coach Thiện Nguyễn

  Associate Certified Coach

Về Incoach

Hotline:0766220122

Email:info@incoach.vn

Khóa học

Khóa học đào tạo khai vấn

Hỗ trợ người khai vấn

Khóa đào tạo khai vấn dành cho lãnh đạo

Dịch vụ

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp